Xây dựng Chính quyền số ở Hạ Long

Xây dựng Chính quyền điện tử, mô hình thành phố thông minh đã trở thành một bước đột phá mạnh mẽ, quan trọng, có tác động sâu rộng, huy động được sự vào cuộc chủ động, tích cực, sâu sát của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn với mục tiêu xuyên suốt là lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm.

Tính đến tháng 6/2022, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố theo công bố của UBND tỉnh là 281 TTHC, có 272/281 TTHC (đạt 96,8%) được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; có 227/281 TTHC (đạt 80,7%) được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đảm bảo 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung ứng dịch vụcông trực tuyến mức độ 4 tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã công bố theo các Quyết định của UBND tỉnh là 120 TTHC, Thành phố đã thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 106/120 TTHC (Đạt 88,3%), trong đó có 97/120 (80,8%) TTHC được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua DVCTT mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền Thành phố: 17.900/34.755 hồ sơ, đạt tỷ lệ 51,5%/ tổng số hồ sơ tiếp nhận toàn Trung tâm (trong đó: mức độ 3 có 12.075 hồ sơ, mức độ 4 có 5.825 hồ sơ).

Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long giải quyết 100% công việc, thủ tục hành chính trên môi trường mạng với hệ thống dữ liệu kết nối

Số hồ sơ DVC trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận tại cấp xã, phường: 19.228/60.231 hồ sơ, đạt tỷ lệ 31,9% tổng số hồ sơ tiếp nhận cấp xã.

Thành phố đã triển khai ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả trên môi trường điện tử cho tổ chức, công dân đối với các lĩnh vực Nội vụ, Lao động Thương binh & Xã hội; Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị, Đất Đai, Văn hóa Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. Đã có 726 kết quả thủ tục hành chính được ký số đạt tỷ lệ 2,3%/ tổng số kết quả thủ tục hành chính toàn Thành phố

Trong 6 tháng đầu năm, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường của Thành phố đã tổ chức triển khai, sử dụng các chức năng trình ký văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ công việc, ký số văn bản điện tử toàn trình (văn bản đi) trên hệ thống chính quyền điện; triển khai dịch vụ công trực tuyến, nhập báo cáo số liệu trực tuyến: đạt trên 58% (thực hiện công việc trên phần mềm quản lý văn bản (62%); dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phát sinh hồ sơ (51%); thực hiện báo cáo trực tuyến tại Trung tâm điều hành thành phố Thông minh).

Theo mô hình giải quyết TTHC quy trình 5 bước trên môi trường điện tử (Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu - ký số, trả kết quả) do Sở Thông - Truyền thông phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh dự thảo, trong đó trọng tâm là số hóa toàn bộ hồ sơ giải quyết TTHC gắn với thực hiện chữ ký số điện tử trong toàn bộ quy trình; xây dựng và đưa nền tảng số hóa và bóc tách dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính.

Đối với cấp huyện theo chỉ đạo bắt đầu số hóa hồ sơ đối với 25 dịch vụcông thiết yếu theo Đề án 06 từ ngày 1/7/2022; hiện nay đang tổ chức triển khai thực hiện (hiện tại mới thực hiện được khâu scan thành phần hồ sơ đính kèm trên hệ thống và ký số phiếu trình và kết quả đạt trên 51%; chưa triển khai được ký sốtrực tiếp lên thành phần hồ sơ - đang chờ hướng dẫn, thống nhất của các sở, ngành chuyên môn).

Trung tâm Điều hành thành phố thông minh TP Hạ Long

 Thành phố Hạ Long đã khai trương và vận hành thí điểm Trung tâm điều hành thông minh tại Văn bản 10901/UBND-VHTT với các Trung tâm với 9 thành phần. Sau khi vận hành thử nghiệm, ngày 08/6/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 180/QĐ-UBND thành lập Hội đồng đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm mô hình Trung tâm điều hành Thành phố thông minh (TT ĐHTM) thành phố Hạ Long và xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khi đưa hệ thống vào hoạt động chính thức.

App Hạ Long Smart

Kết quả sau thử nghiệm cho thấy, hệ thống báo cáo kinh tế xã hội: thiết lập 02 phân hệ báo cáo là báo cáo thuyết minh và báo cáo số liệu, cùng biểu đồ Dashboard cho 16 đơn vị tuy nhiên đến nay việc cập nhật chưa được hoàn chỉnh, hàng tháng tiến độ cập nhật còn chậm. (2) Trung tâm Giám sát điều hành Giao thông: được lắp đặt 05 vị trí trên địa bàn để phục vụ đếm lưu lượng và phát nguội; tuy nhiên đến nay 15 camera của tỉnh chưa được tích hợp, trong 06 tháng đã phát hiện được 15.197 trường hợp vi phạm giao thông; kết quả phạt nguôi chưa được khai thác trong hoạt động quản lý của ngành, đơn vị. (3) Trung tâm Giám sát điều hành An ninh trật tự: thiết lập 01 camera tầm cao, tích hợp 561 camera trên địa bàn, còn hơn 1.000 camera chưa được tích hợp.

Trung tâm giám sát Phản ánh người dân: Trong 6 tháng có 25.814 lượt tải về, trong đó có 11.012 tài khoản đăng ký và có 149 phản ánh, kiến nghị; Có 147 phản ánh đã được xử lý (chiếm 99%), còn lại 2 phản ánh (chiếm 1%). Trong 147 phản ánh đã giải quyết có 59 phản ánh giải quyết đúng hạn (đạt 40%), có 88/147 phản ánh giải quyết quá hạn (chiếm 60%); Đánh giá mức độ hài lòng: có 80 phản ánh được người dân đánh giá về mức độ hài lòng (54%), 13 phản ánh được đánh giá Không hài lòng (chiếm 16%) (5) Trung tâm giám sát thông tin môi trường mạng: Cấu hình 15 từ khóa liên quan tới Hạ Long, Có 55.346 tin bài được đăng trên các trang báo điện tử, trang tin trực tuyến; Trong đó có 4.476 tin mang sắc thái Tích cực ~ 8,09%, 5.034 tin mang sắc thái Tiêu cực ~ 9,1% và 45.836 tin ~ 82,82% tin bài mang tính trung lập. Trên Mạng xã hội có 161.446 tin bài, trong đó có 12.258 tin mang sắc thái tích cực (7,6%); 6.214 tin mang sắc thái tiêu cực (3,8%) và 142.974 tin mang sắc thái trung lập (88,6%).(6) Trung tâm Giám sát điều hành Giáo dục; Trung tâm Giám sát điều hành Y tế: được thiết lập tích hợp với hệ thống tỉnh xây dựng đã giúp trong công tác quản lý có cái nhìn tổng thể về các thông tin về nhà trường, giáo viên, học sinhvà công tác Y tế trên địa bàn. (8) Trung tâm Giám sát điều hành Du lịch: Đã xây dựng biểu đồ Dashboard biểu diễn số liệu báo cáo của từng thời giai đoạn, có sự so sánh cùng kỳ trong 03 năm gần nhất để thấy sự tăng trưởng, suy giảm của ngành về lượng khách và giá trị mang lại. Trung tâm hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân: xây dựng Hệ thống tổng đài ứng dụng trí tuệnhân tạo tại Trung tâm hành chính công với số đường dây nóng 1900868610. Hệ thống có chức năng trả lời tự động, giọng nói như tương tác với con người.

Hội nghị phổ biến về chính quyền số

Thành phố đang triển khai thí điểm 05 trường thực hiện chuyển đổi số: MN Hạ Long; Tiểu học Trần Quốc Toản; THCS Trới; THCS Trần Quốc Toản; TH Hạ Long. Chỉ đạo các nhà trường triển khai thực hiện nhập mã định danh cho cán bộ giáo viên và học sinh trên hệ thống Smart dữ liệu cơ sở ngành giáo dục.

Việc kiến tạo một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đồng thời tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp chính là cơ sở để Thành phố thực hiện những bước tiến táo bạo trong hành trình tin học hóa và thực hiện chuyển đổi số để hướng đến chính quyền số.

Đỗ Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 28