Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

 
- Đồng chí: Đặng Văn Mạnh
- Chức vụ: Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bằng Cả
- Năm sinh: 1972
- Điện thoại: 0916.521.516
- Email: dangvanmanh@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Lý Văn Ba
- Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó chủ tịch HĐND xã Bằng Cả
- Năm sinh: 1968
- Điện thoại:0397.599.907
- Email:lyvanba@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Nguyễn Thanh Dũng
- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bằng Cả
- Năm sinh: 1981
- Điện thoại:0913.206.502
- Email:nguyenthanhdung@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Triệu Tiến Trường
- Chức vụ:Phó chủ tịch UBND xã Bằng Cả
- Năm sinh: 1988
- Điện thoại: 0374.924.079
- Email:
 

- Đồng chí: Bàn Sinh Tề
- Chức vụ:Phó chủ tịch UBND xã Bằng Cả
- Năm sinh: 1973
- Điện thoại: 0978.274.809
- Email:

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19