Xã Bằng Cả tổ chức Ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022

Chiều ngày 12/8/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc xã Bằng Cả - thành phố Hạ Long, tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Dự ngày Hội có các đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, đại diện các đội nghiệp vụ Công an thành phố, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, người có uy tín và nhân dân xã Bằng Cả.

        Quang cảnh Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc xã Bằng Cả

        Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được cấp ủy, chính quyền xã Bằng Cả triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo, tạo sự gắn kết mật thiết với nhân dân. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như phong trào toàn đân bảo vệ ANTQ có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trên địa bàn. Các ngành chức năng, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ giữ gìn ANTT gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Các mặt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ được chỉ đạo sâu sắc, hiệu quả cao; đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công tội phạm theo chuyên đề, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh. Do đó, đã góp phần tích cực tạo chuyển biến về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Các tiết mục do Hội phụ nữ và các em học sinh xã Bằng Cả biểu diễn trong Ngày hội

          Cấp ủy, chính quyền xã, đặc biệt quan tâm chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Tiêu biểu như các mô hình: “Tổ nhân dân tự quản về An ninh trật tự”; “Người có uy tín tham gia đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã Bằng Cả”. Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ  được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Phan Tuấn Anh, Trưởng công an xã Bằng Cả phát biểu tại Ngày hội

          Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Bằng Cả tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ  ANTQ. Cùng với đó, quyết liệt chỉ đạo các ngành, đoàn thể, khu dân cư, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đoàn kết, chung tay, phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh phòng, ngừa có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022.

          Tại hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng của các cấp, trong đó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân; Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

 

Phan Tuấn Anh – Trưởng Công an xã

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 24