Tổng kết 10 năm triển khai xây dựng mô hình “Tổ nhân dân tự phòng, tự quản, tự hòa giải, giữ gìn ANTT”

Chiều ngày 29/9, Thường trực Ban chỉ đạo 138/BCa - Công an xã Bằng Cả đã tham mưu tổ chức tổng hội nghị kết 10 năm mô hình “Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự” và sơ kết 01 năm thực hiện các mô hình “An ninh cơ sở”; mô hình “Người có uy tín tham gia đảm bảo ANTT”; mô hình “Khu dân cư an toàn về PCCC thôn 1 xã Bằng Cả”; mô hình “Camera An ninh”. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân xã, các đồng chí cán bộ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 thành phố, CBCS Công an xã Bằng Cả và đại diện nhân dân trên địa bàn xã.

Đại biểu tham dự hội nghị

      Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo  tổng kết 10 năm mô hình “Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự” và sơ kết 01 năm thực hiện các mô hình “An ninh cơ sở”; mô hình “Người có uy tín tham gia đảm bảo ANTT”; mô hình “Khu dân cư an toàn về PCCC thôn 1 xã Bằng Cả”; mô hình Camera An ninh” các mô hình đã góp phần kết nối các hộ gia đình tại địa bàn cơ sở, gắn kết được với các phong trào khác của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, trở thành phong trào tự giác trong tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác bảo vệ ANTT và xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Thiếu tá Lê Việt Thái - Phó trưởng Công an xã Bằng Cả thông qua báo cáo tổng kết mô hình

      Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của ngành Công an với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phong trào xây dựng mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở đã từng bước tạo chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định về ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, khẳng định vai trò to lớn của các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

      Mô hình được triển khai ở 03 thôn; Gồm 23 thành viên. Trong đó Tổ trưởng là Trưởng các thôn, Tổ phó là Phó trưởng Thôn có trách nhiệm chỉ đạo các tổ viên trong thực hiện tự phòng, tự quản về ANTT và phối hợp Công an xã tuyên truyền cho nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm ở các thôn. Từ khi thành lập đến nay, mô hình “Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự” đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Từ việc duy trì hiệu quả các mô hình này, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng, phối hợp giải quyết các vụ việc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH trên địa bàn.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

          Tại Hội nghị, có 01 tập thể và 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Mô hình được biểu dương, khen thưởng.

(xã Bằng Cả)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 120