HĐND xã Bằng Cả tổ chức kỳ họp thứ tám

Ngày 29/12, HĐND xã Bằng Cả đã tổ chức kỳ họp thứ bảy, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

     

Các đại biểu về dự kỳ họp

     Về dự kỳ họp có đồng chí Đặng Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đại diện ban ngành đoàn thể xã, các đơn vị Trường học, Y tế, Bí thư chi bộ, trưởng 3 thôn và các đại biểu HĐND xã.

      Năm 2022, HĐND xã Bằng Cả đã nâng cao chất lượng hoạt động. Thường trực HĐND xã đã phối hợp tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho các kỳ họp và tổ chức thành công các kỳ họp để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các dự thảo Nghị quyết để HĐND xã xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền. 

        Thực hiện Nghị quyết HĐND xã, UBND xã đã chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 có nhiều biến động, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh, các ngành dịch vụ và đời sống Nhân dân, song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, kinh tế của xã đã có sự phục hồi, tăng trưởng khá, đạt kết quả tích cực, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 15%. Các công trình hạ tầng, giao thông, trường học được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Công tác quy hoạch đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường chỉ đạo quyết liệt, góp phần hạn chế vi phạm mới phát sinh. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực phát triển văn hóa, an sinh xã hội được quan quan tâm, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoàn 2021 – 2025. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

       Đồng chí: Đặng Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại kỳ họp

       Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trong thời gian tới tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo Nghị quyết của Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND xã năm 2023. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Các ngành, đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND xã về các tờ trình đã được thông qua; các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND xã  tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các ngành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND đạt kết quả tốt.  

      Với tinh thần dân chủ, Kỳ họp thứ tám HĐND xã Bằng Cả khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Ký họp biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết trọng tâm gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về việc phân bổ dự toán Thu – Chi ngân sách năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư các dự án công trình hạ tầng nông thôn phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023, trên địa bàn xã Bằng Cả.

Hải  Quyên

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 29