Đại hội điểm Hội Nông dân xã Bằng Cả, khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 28/02/2023, Hội Nông dân xã Bằng Cả tổ chức Đại hội đại biểu lần IX nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thành phố ông Nguyễn Xuân Hải – Thành ủy viên, Chủ tịch HND thành phố; Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng La; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Bằng Cả và 60 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 203 hội viên nông dân trong toàn xã.

    Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

     Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Hội Nông dân xã Bằng Cả đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã Bằng Cả lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố Hạ Long lần thứ X. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Bằng Cả, Hội nông dân thành phố Hạ Long, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể, cùng sự nỗ lực phấn đấu của Hội viên và nhân dân trong xã, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh Quốc phòng của xã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp có bước phát triển rõ nét; tình hình nông nghiệp, nông thôn ổn định; cán bộ, hội viên và nông dân trong xã luôn đoàn kết, cần cù sáng tạo trong lao động, khai thác hiệu quả lợi thế về đất đai, giống cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi….

Toàn cảnh Đại Hội

     Giá trị sản xuất nông nghiệp có những bước phát triển mới, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tăng giá trị. Năng suất lúa bình quân toàn xã đạt trên 86,4 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt trên 94,5 tấn/năm, diện tích cây vụ đông đạt từ 25 – 30% diện tích canh tác, giá trị thu được trên một ha canh tác từ 82 triệu đồng/1 ha (năm 2018) lên 100 triệu đồng/ha (năm 2022).

Đồng chí Nguyễn Xuân Hai - thành Ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

     Tuyên truyền về Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023; nhiệm vụ công tác Hội, công tác kiểm tra các năm; triển khai thực hiện phong trào “đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”…Trong nhiệm kỳ đã tổ chức tuyên truyền được 50 buổi với tren 2.500 lượt hội viện, nông dân tham gia.

Các tập thể được khen thưởng tại Đại hội

     Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ qua Hội đã hướng dẫn được 545 lượt hộ dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp xã là 410 lượt, cấp thành phố trên 102 lượt hộ, cấp tỉnh trên 33 lượt hộ. Qua đánh giá hàng năm có trên 65% hộ đăng ký đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đồng thời đã phối hợp với UBND xã tổ chức thành công Hội nghị biểu dương “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” xã Bằng Cả giai đoạn 2020 – 2022.

Các cá nhân được khen thưởng trong nhiệm kỳ 2018 - 2023

     Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới phát triển vững mạnh.

BCH khóa mới ra mắt Đại Hội

     Đại hội đã bầu 07 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và bầu 04 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông thành phố. Chương trình đại hội diễn ra đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, theo Điều lệ Hội và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Dịp này, hội Nông Dân xã đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Hải Quyên

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37