Cải cách hành chính

Xây dựng Chính quyền điện tử, mô hình thành phố thông minh đã trở thành một bước đột phá mạnh mẽ, quan trọng, có tác động sâu rộng, huy động được sự...

Xác định đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 14